IBA kartlegging i Norge
                  Viktige fugleområder i Norge

Info Arter IBAer Artsoversikt Logg inn

Velkommen til IBA-databasen!
Denne er databasen er laget for å få bedre oversikt over våre viktigste fugleområder.
Under 'Arter' kan du bla deg gjennom de norske hekkefuglene og se om de er omfattet av de norske IBAene. Under 'IBAer' kan du bla direkte i de norske IBAene og se hvilke triggerpopulasjoner som har dannet hvert enkelt IBA.

Viktig- Denne applikasjonen er ikke ferdig utviklet enda, men vil likevel gi et innblikk i hvilke kriterier som utlløser en IBA. Basen inneholder også oppdatert informasjon om de norske IBAene t.o.m. 2013!
Detaljer siste innlagte: NB kun tester her nå
Snøugle 2 hekkepar Skjermet lokalitet.
Snøugle 1 hekkepar Skjermet lokalitet.
Smålom 25 hekkepar Rømsjøen Link til område Link til art
steppehøne 0 Indre Porsangerfjord Link til område Link til art
0 Syltefjord Link til område Link til art
0 Lovund Link til område Link til art
vHjqFoameSAAAWD 0 New York Link til område Link til art
vHjqFoameSAAAWD 0 New York Link til område Link til art
0 Hardangervidda Link til område Link til art
0 Hardangervidda Link til område Link til art
Storfugl 0 Link til område Link til art
storfugl 0 Anda Link til område Link til art
kråke 0 Link til område Link til art
0 Link til område Link til art
0 Link til område Link til art
0 Link til område Link til art
0 Link til område Link til art
tiur 0 Skjermet lokalitet.
0 Link til område Link til art
0 Link til område Link til art
Gråstrupedykker 0 Link til område Link til art
Ærfugl 0 Smithe221 Link til område Link til art
0 Link til område Link til art
0 Link til område Link til art
0 Link til område Link til art
0 Link til område Link til art
Ærfugl 0 Smithe536 Link til område Link til art
0 Syndin Link til område Link til art
lundefuglen 0 hekkepar Link til område Link til art
Grågås 1250 individer Syltørene Link til område Link til art
Smålom 1 hekkepar Skjermet lokalitet.
Trane 0 Engasjyen Link til område Link til art
0 Link til område Link til art
0 Link til område Link til art
0 Link til område Link til art
0 Link til område Link til art
0 Link til område Link til art
0 Link til område Link til art
0 Link til område Link til art
0 Link til område Link til art
Jaktfalk 0 Skjermet lokalitet.

Dev: Peter Sjolte Ranke. Toppbilder: Espen Lie Dahl